Tehničko održavanje objekata predstavlja veoma značajan deo upravljanja objektima koji za cilj ima smanjenje troškova, dugovečnost opreme i instalacija, zatim efikasnije odvijanje poslovnih procesa i urbanog života uopšteno. Suština uvođenja organizacije upravljanja tehničkim održavanjem objekata se zasniva na maksimalnoj primeni preventivnog održavanja kako bi se nepredvidive intervencije svele na najmanju meru.Naš tim se sastoji od tehničkih lica potrebne ekspertize, kao i pouzdanih saradnika specijalizacije i stručnosti koju određena oprema i instalacije zahtevaju, te smo u mogućnosti da odgovorimo na sve izazove savremenih objekata.

Tehničko održavanje opreme i instalacija obuhvata upravljanje tehničkim postrojenjima objekta i njihovo održavanje u skladu sa zakonskim propisima i regulativama, a u cilju sprečavanja incidentnih/havarijskih situacija i smanjena učestalosti kvarova. Pored zakonom propisanih periodičnih kontrola i servisa vrše se i redovni preventivni pregledi i hitne intervencije na sledećim sistemima, instalacijama i opremi:

  • Liftovi
  • Integrisan sistem zašite od požara (sistem dojave požara, sistem detekcije gasa, stabilna instalacija za gašenje požara – sprinkler sistem, sistemi prinudne ventilacije i odimljavanja, hidrantska mreža i hidranti, PP aparati, protivpanična rasveta, gromobranska instalacija i dr.)
  • Termo-tehničke instalacije (sistemi grejanja i hlađenja, sistemi nadpritisne ventilacije i odimljavanja)
  • Elektroinstalacije i rasveta
  • Instalacija vodovoda i kanalizacije
  • Sistem video nadzora i kontrole pristupa
  • Dizel agregat i ostalo

Takođe, usluga tehničkog održavanja se odnosi i na upravljanje otklanjanjem kvarova, upravljanje garancijama i celokupnom tehničkom dokumentacijom objekta.