Proces projektovanja

Vođeni potrebama klijenata, pažljivo slušamo njihove želje i izrađujemo projekte koji će zadovoljiti sve želje i potrebe, a svaki projekat prilagođavamo zahtevima kako lokacije i namene tako i samog investitora i na taj način dolazimo do rešenja koje ujedno zadovoljava sve estetske i funkcionalne zahteve.

Naš kreativni proces počinje razgovorom sa investitorom i upoznavanjem sa lokacijom, pa preko idejnog rešenja i kasnije razrade istog, vodi do konačne realizacije. Usluge projektovanja u našoj firmi obuhvataju arhitekturu i sve strukovne projekte, a upotpunjujemo ih i izradom projekata enterijera za sve vrste objekata, svakako u svemu prema potrebi i zahtevu klijanata.