Menadžment i administracija predstavljaju najbitniju stavku u efikasnom upravljanju i održavanju objekata. Koordinacijom svih aktivnosti, ljudi i resursa, menadžment pronalazi optimalna rešenja za funkcionalno korišćenje objekata, a kroz pružanje sledećih usluga:

 • Priprema plana i programa održavanja
 • Koordinacija svih aktivnosti na pružanju usluga održavanja, kao i izvršnih sertifikovanih službi
 • Koordinacija svih zaposlenih na održavanju
 • Koordinacija sa komunalnim službamba po pitanju inicijativa Korisnika
 • Prikupljanje i analiza za vanredno održavanje i naknadne radove
 • Pribavljanje i arhiviranje tehničke dokumentacije
 • Prijem i obrada reklamacija Korisnika
 • Mogućnost prijave primedbi putem Call centra
 • Kreiranje i vođenje web portala naselja
 • Obaveštavanje o radovima, kreiranje i slanje izveštaja
 • Registracija stambene zajednice, vođenje knjigovodstvene dokumentacije stambene zajednice, pomoć pri održavanju sednica stambene zajednice